Zvětšili jsme kapacitu hotelového parkoviště pro pohodlnější parkování hostů.

 

Hotel Brno - Ubytování Brno

Brno a okolí

brnoMěsto Brno
Brno je největším městem na Moravě a druhým největším městem ČR, leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Je správním centrem Jihomoravského kraje a významným historickým, společenským, kulturním a dopravním centrem. Je sídlem Nejvyššího ústavního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství a místem konání nejvýznamnějších veletrhů. Na ploše 230 km2 žije cca 400.000 obyvatel.

spilberk Hrad Špilberk
Hrad Špilberk je gotický hrad ze 13. století. V průběhu staletí se z předního královského hradu a sídla moravských markrabat postupně stala mohutná barokní pevnost, vězení rakouské monarchie – proslulý "alá národ" – a vojenské kasárny. Dnes je sídlem Muzea města Brna. Součástí jsou přístupné podzemní kasematy a hradní věž je upravena na rozhlednu.


Kostel svatého Petra a Pavla
petrov
Kostel svatého Petra a Pavla stojí na vrchu Petrov, na místě, kde kdysi stál původní brněnský hrad, jeho součástí byla kaple z 11. a 12. století. Po zániku hradu byla samostatná románská bazilika přestavěna ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století a v letech 1743 – 1746 přestavěn v barokním stylu. Současná novogotická úprava je z přelomu 19. a 20. století. Od roku 1777 je chrám sídlem brněnského biskupství. Dnes je veřejnosti zpřístupněna původní krypta kostela z 12. století.

minoritKostel sv. Jan a Minoritský klášter
Kostel sv. Jan a Minoritský klášter je připomínán již ve 13. století. Svůj dnešní vzhled získal v letech 1722 – 1733 spojením gotických základů chrámu s barokní přestavbou. Součástí stavby je loretánská kaple a "Svaté schody".

 
Náměstí Svobody
svobodak
Náměstí Svobody je centrem historické části Brna. Nazývalo se v minulosti Dolní rynek a ve středovku jej lemovaly domy významných brněnských měšťanů i moravských šlechticů. Dominantní stavbou náměstí je barokní morový sloup z roku 1679 se sochami svatých.

cervenyKomenského chrám církve Českobratrské
Kostel je spíše znám pod názvem Červený kostel podle červeného zdiva. V letech 1863 – 1867 byl postaven podle projektu Heinricha Ferstela. Jedná se o první velkou stavbu nekatolického chrámu v této části Evropy.

 

Stará radniceradnice
Stará radnice je nejstarší světskou stavbou v Brně, vznikla před polovinou 13. století. S radnicí je spojena pověst o brněnském drakovi a brněnském kole. Radnice je otevřena pro veřejnost od dubna a do září.

kostel-jakubKostel sv. Jakuba
Kostel sv.Jakuba se nachází blízko Náměstí Svobody. Stojí na starších románských základech, odkrytých také při nedávných úpravách jeho okolí, kdy bylo nalezeno i několik koster. Počátky tohoto gotického kostela sahají do 14.století.


 

 Zelný trh s kašnou Parnas a sloupem Nejsvatější Trojicekasna
Náměstí ležící asi 400 metr jižně od Náměstí Svobody je využíváno jako tržiště, kde se prodává ovoce, zelenina a květiny. Barokní kašna Parnas nacházející se uprostřed Zelného trhu je postavena na místě renesanční kašny z roku 1597. V okolí zelného trhu se nachází několik historických budov a Moravské zemské muzeum.

 

Kostel sv. kostel-tomasTomáše
Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Byl značně poškozen v průběhu třicetileté války. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl postaven v letech 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma.

Hrad Veveříveveri
Původně zřejmě malý lovecký hrádek je poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.).

 

 

Mariánskémarianky údolí (cca 15 min od hotelu)
Romantické údolí navazující na CHKO Moravský kras. Údolím protéká říčka, na ní se nachází pět údolních nádrží, několik mlýnů a výletních restaurací. Na severu Mariánského údolí, na toku říčky, se nachází také několik jeskyní: Pekárna, jeskyně Švédův stůl a Ochozská jeskyně. První dvě jsou volně přístupné, Ochozská jeskyně je přístupná pouze s průvodcem a za velmi pěkného počasí. Mariánské údolí patří k nejnavštěvovanějším místům pro pasivní i aktivní odpočinek. Zároveň je i vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku, cyklistiku a v neposlední řadě i k projížďkám na koních.

Moravský krasjeskyne
Moravský kras je největší a nejlépe vyvinutou krasovou oblastí s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. V nejnavštěvovanější severní části Moravského krasu, se nacházejí čtyři veřejně přístupné jeskyně a to jeskyně Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská a Punkevní jeskyně. Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanější jeskyně. Zpestřením je plavba po podzemní říčce Punkvě. Součást komplexu Punkevních jeskyní je Propast Macocha, ke které se vztahuje pověst založená na skutečné události.

Slavkov u slavkovBrna - Mohyla Míru
Památník byl postaven na místě krvavé bitvy "Tří císařů", která se odehrála 2. prosince 1805 nedaleko Slavkova, známého pod německým názvem Austerlitz. Francouzský císař Napoleon Bonaparte zde porazil početně silnější rakousko-ruskou armádu, vedenou rakouským císařem Františkem II. a ruským carem Alexandrem I.. K výročí bitvy se každoročně pořádají vzpomínkové a pietní akce. Slavkov zahrnuje nejen slavné bojiště, ale také barokní zámek s parkem o rozloze 16 ha s bohatou sochařskou výzdobou významného italského sochaře Giovanni Giulianiho.

 
Tvorba webových stránek, optimalizace | SPWEB